1 feb. 2011

Home Sweet Home


Jag kallar det möbler... fast speciellt funktionella det är de inte. Det är här jag är nu. Det är det här jag ska gå vidare från. Nu. Precis alldeles just nu.

Inga kommentarer: