19 apr. 2012

BJÖRN


Namn / Name: Björn Ekblom
Avdelning / Department: Möbeldesign / Furniture Design
Favoritfärg / Favorite color: Rött och svart / Red and black
Vart är du i ditt examensarbete just nu? / What are you working with right now?
Jag gör delarna till ett verktyg som kan fräsa stora sfäriska former och så gör jag delarna till en sittmöbel som ska formas av verktyget.
/ I am making the parts for a tool that can router big spherical shapes and I am making the parts for a sitting furniture that are going to be shaped by the tool.
Vad inspirerar dig just nu / What inspires you right now?
Musik av White Noise, Moondog och The Seatbelts, gamla instruktionsfilmer om mekanik, Buckminster Fuller, olika sfäriska former som exempelvis planeter, koraller, bakterier och geodesiska byggnadsverk, och katter.
/ Music by White Noise, Moondog and The Seatbelts, old instruction movies about mechanics, Buckminster Fuller, different spherical shapes like for instance planets, corals, bacterias and geodesic constructions, and cats.
Vilken konstnär/designer (levande eller död) skulle du vilja ta en fika med?
/ Which artist/designer (dead or alive) would you like to take out for a ”fika”?
Svårt att nämna bara en men den holländske designern-konstnären-arkitekten Joep Van Lieshout är en intressant karaktär som har gjort och iscensatt mycket med både humor och kritik, ofta på gränsen till vad som är lagligt.
/ Hard to mention just one but the dutch designer-artist-architect Joep Van Lieshout is an interesting character that has done and orchestrated a lot with both humour and criticism, often on the border of what is legal.
Foton från Björns arbetet / Photos from Björn’s work:


Inga kommentarer: