20 apr. 2011

The return of no point

Vad har du inspirerats av?
Spår av människan. Övergivna byggnader, förfall, gamla beredskapsrum och förkastade vardagliga föremål. Prylar och skräp. Drömmar. Ljud. Absurdism. Allt.

Vad har du gjort?
En mängd objekt. Saker. Jag har också samlat och bearbetat redan existerande föremål. Det jag vill är att skapa en visuell berättelse med hjälp av objekt och platsen där de befinner sig. En sekvens från en film som inte finns.

Inga kommentarer: