28 feb. 2012

Detta är bara början!


Hej från skogen!

Förra vecka började det; EXAMENSARBETET! Från och med då och 8 veckor framöver kommer vi 17 studenter vid Steneby-Institutionen för Konsthantverk och Design att göra det projekt som kommer att leda fram till våra kandidatexaminationer.

På denna blogg kommer du att kunna följa våra arbeten fram till de två utställningarna där våra resultat kommer att visas. Den 15-31 Maj i Steneby Konsthall och den 9-23 juni i Fjärilshuset i Trädgårdsföreningen i Göteborg.

Här på bloggen kommer du att lära känna oss en och en i en liten intervjuserie och få smakprov på vad som komma skall!

Vi ses snart igen!

Hej from the Woods!

It started this week: THE EXAMWORK! From this week and nine to come will we, 17 students from Steneby-the school of Craft and Design, work with the final project that will lead to our Bachelor examinations.

On this blog you will have the opportunity to follow the projects, get to know us one by one in an interview series and get a taste of the things that will come!

You will be able to se the results of the projects 15-31 of May in Steneby Konsthall and the 9-23th of June in Fjärilshuset, Trädgårdsföreningen in Gothenburg.

See you soon!

Inga kommentarer: